about-me

Leonardo Pisano

Leonardo Pisano schrijft verhalen met individuele vrijheid als leidend thema. Met levensechte personages en talloze verifieerbare feiten weet hij fictie en non-fictie te combineren tot zinderende mengsels, waarin historische gebeurtenissen en politieke agenda's in een ander daglicht komen te staan.

Dit maakt dat zijn verhalen aanzetten tot reflectie van de wereld om ons heen en antigif vormen voor de geregisseerde informatiestromen die manipulatief van aard zijn.

 

 


Bibliografie


Noblesse Oblige