Ambi – waar passie en kunde samenvloeien.

Leonardo Pisano

1958

Biografie

Volg Leonardo

Leonardo schrijft verhalen met individuele vrijheid als leidend thema. Met levensechte personages en talloze verifieerbare feiten weet hij fictie en non-fictie te combineren tot zinderende mengsels, waarin historische gebeurtenissen en politieke agenda’s in een ander daglicht komen te staan. Dit maakt dat zijn verhalen aanzetten tot reflectie op de wereld om ons heen en antigif vormen voor de geregisseerde informatiestromen die manipulatief van aard zijn.

 

Leonardo mag met recht ‘dialoogspecialist’ genoemd worden. Dit wordt bewezen door het feit dat zijn ‘Mosterd voor de Maaltijd’ bij diverse schrijfopleidingen verplichte kost is.

 (c) 2017-2022 Ambilicious. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda, 66746078